Finans

Här hittar du lagregler, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och självreglering som reglerar finansmarknaden.

Vi har delat in finansrätten i underämnena bank, börs, försäkring och värdepapper.

Aktiemarknadsnämndens uttalanden

Vi har alla Aktiemarknadsnämdens uttalanden på FAR Online, inklusive en guide om uttalandena. 

Du hittar alla uttalanden uppdelade per år här.

IFRS

IFRS-regelverket och övriga allmänna redovisningsregler hittar du under Redovisning.

Gå direkt till IFRS.