Bank

Inom bank är uppdelningen områdesorientierad. I flikarna finner du uppdaterade lagar, föreskrifter och EU-rätt.

Bankrörelse

Specialbanker

Riskhantering

Återhämtningsplaner

Särskilt förordnade revisorer

Hypotek

Konsumentkredit

Finansiella konglomerat

Kreditvärderingsinstitut

Insättningsgaranti

Bankstöd och bankgaranti

Kapitalkrav

Obligationer

Elektroniska pengar

Betaltjänster

Investeringssparkonto

Inlåning

Kreditupplysning

Konsument

Finansiell rådgivning

Konsumentkredit

Särskilt om bostadskrediter

Verksamhet med konsumentkrediter

Klagomålshantering

Distansförsäljning

Redovisning

Här hittar du regler som rör bokföring och redovisning inom bank. Om du vill hitta fler regler om redovisning och bokföring klicka här

Bokföring

Byte av redovisningsvaluta

Årsredovisning

Rapportering

Associationsrätt

Här hittar du allmänna regler inom området associationsrätt. För fler regler klicka här.

Etik och brott

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Verksamhetsstyrning

Ersättningssystem

Ägar- och ledningsprövning

Finansinspektionen