Redovisning

Här finner du materialet uppdelat enligt BFNs kategorier K1–K4, där K1 är de minsta företagen och K4 är detsamma som IFRS-företag. Under respektive kategori hittar du sedan alla redovisningsrelevanta regler som gäller för den typen av företag.

Du hittar naturligtvis även redovisningsreglerna enligt äldre BFN- och RR-ordningar, då dessa fortfarande får tillämpas av vissa företag.

Bokarkiv

Behöver du tillgång till gamla regler? Alla våra regelsamlingar finns i historiska arkiv tillbaka till 2008.

Du hittar bokarkiven här.

Sifferkollen

I sifferkollen finns det mer än vad startsidan visar. Behöver du historiska siffror eller något mer udda?

Titta i sifferkollen!