Upphandling

Under upphandling har vi samlat alla gällande regler, såväl svenska som EU-rättsliga.

Bokarkiv

Behöver du tillgång till gamla regler? Alla våra regelsamlingar finns i historiska arkiv tillbaka till 2008.

Du hittar bokarkiven här.

Tidningen Resultat

Resultat utkommer med tio nummer per år. I prenumerationen ingår även två fördjupningsbilagor.

Beställ din prenumeration här eller läs den härFAR Online!