Innehåll

DIDNER & GERGE

Ägarpolicy

(2017-11-22)

Didner & Gerge Fonder handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Didner & Gerge Fonder utövar på andelsägarnas uppdrag och för fondens räkning en ägarroll i de bolag fonden valt att investera i. Ägarrollen utövas i syfte att aktiens värde på lång sikt ska utvecklas väl.

Bolagsstämma

Vi har ambitionen att delta i bolagsstämmor för de företag där fonden tillhör de större ägarna, och där innehavet representerar ett icke oväsentligt innehav i en eller flera av fondbolagets fonder.

Valberedning

I de fall vårt aktieinnehav kvalificerar oss för att ingå i en valberedning är vi beredda att delta i valberedningsarbetet. Deltagande i detta arbete ger en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar i det berörda bolaget.

Styrelse

Vi verkar för att styrelsen i de företag där fonden äger aktier är väl sammansatt avseende kompetens och erfarenhet samt i övrigt uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning anger. Didner & Gerge Fonder verkar för en bred rekryteringsbas till styrelserna.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%