Balans nr 11 1998

Revisor får inte vara kontrollant för regionalt utvecklingsstöd

Från och med årsskiftet får inte revisorn på företag som söker regionalt utvecklingsstöd granska om stödet används rätt. Istället ska särskilt utsedda kontrollanter utföra granskningen.

Det här föreslår NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket). Kontrollanterna ska utses till företag som erhåller stöd över 500 000 kronor. De ska granska

  1. att det stöd ett företag får (regionalt utvecklingsstöd, landsbygdsstöd och småföretagarstöd) överensstämmer med det ändamål som framgår av det preliminära beslutet och att stödet används i enlighet med beslutet.

Kontrollant ska också

  1. särskilt uppmärksamma de poster där riskerna för felaktigheter kan bedömas som störst och
  2. förebygga otillåten användning av stöd.

I varje län ska finnas av NUTEK utsedda kontrollanter. Kontrollant får inte vara delägare av eller närstående till delägare i företaget. Kontrollant får inte heller ha affärsförhållande eller annan ”nära anknytning till företaget... som kan innebära att kontrollantens lämplighet, oberoende eller tilltro kan ifrågasättas”.

Skyldig anmäla missbruk

Det innebär bland annat att av bolagsstämman utsedda revisor inte kan vara kontrollant i bolaget.

Kontrollant har skyldighet att anmäla missbruk eller annan felaktig hantering av stödet till den myndighet – länsstyrelse eller NUTEK – som beslutat om stödet. Granskningen ska genomföras under tystnadsplikt. Granskningen upphör när stöd slutligen har utbetalts.

Per Trehörning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...