Innehåll

Balans nr 11 1998

Bästa artikeln handlade om tysk redovisning

Juryn för C H Witts pris för bästa artikel i Balans utsåg vid ett sammanträde den 13 oktober ”Aktuella redovisningstendenser i Tyskland” av Kerstin Moberg till årets vinnare.

Den vinnande artikeln var publicerad i Balans nr 6–7/1998 på sidan 13.

Juryns motivering lyder:

Kerstin Moberg beskriver professionellt och initierat de tyska storföretagens anpassning till den internationella kapitalmarknadens krav på ett sätt som är relevant för den svenska debatten.

I sammanträdet deltog auktor revisor Bertil Edlund, Öhrlings Coopers & Lybrand (juryns ordförande), Hans Edenhammar, Stockholms Fondbörs, direktör Lars Ohlsson-Leijon och professor Lars Östman, Handelshögskolan i Stockholm. FARs ordförande, auktor revisor Thomas Thiel kunde inte delta i årets juryarbete.

– Det var roligt att min artikel uppmärksammades och att priset fokuserar tysk redovisning. Kanske kan vi få lite mer diskussion om de frågorna nu.

Priset är på 10 000 kronor och överlämnas traditionsenligt vid FARs årliga bankett, i år den 11 december.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...