Balans nr 11 1998

Första kvalitetskontrollen klar

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har beslutat att alla FAR-byråer ska genomgå kvalitetskontroll i FARs regi.

I slutet av förra året fastställde kvalitetsnämnden riktlinjerna för kvalitetskontrollanternas arbete och den 18 september i år inlämnades den första rapporten om slutförd kvalitetskontroll. Rapporten var positiv och gällde Revisionsbyrån Lundberg & Co AB, Stockholm, med ca 22 000 revisionstimmar fördelade på två kontor.

– Vi har valt att driva en småskalig revisionsverksamhet bland annat för att enklare kunna hålla en hög kvalitet. När FAR införde sin kvalitetskontroll ansökte vi snabbt om kontroll. Trots att vi vart tredje år kvalitetskontrolleras av vår internationella revisionsorganisation ville vi ha den kvalitetsstämpel som en avklarad FAR-kontroll innebär, säger auktor revisor Lars Lundberg som är ordförande i byråernas gemensamma ledningsgrupp.

Utbyte av idéer

Av riktlinjerna för kvalitetskontrollanternas arbete framgår att den inte bara ska vara en ”kontroll” utan också ”... utgöra ett stöd för de enskilda ledamöterna och byråerna i deras strävan att utöva revisionsverksamheten med hög kvalitet och i enlighet med god revisorssed och god revisionssed”.

– I en mindre revisionsbyrå är kvalitetskontrollen integrerad med övriga ledningsfrågor. Det var därför värdefullt att FAR hade valt en kvalitetskontrollant med erfarenhet av byråledning. Detta möjliggjorde ett värdefullt utbyte av idéer och synsätt under de två kalenderveckor som kontrollen pågick.

– Vi hade till och med en extra träff med honom på vårt eget initiativ, berättar Lundberg.

Systemet viktigt

Kontrollen tog sikte på en bedömning av nivån på och efterlevnaden av byråns interna kvalitetskontrollsystem.

– Det var särskilt tillfredsställande att få bekräftat att även en liten byrås kontrollsystem kan uppfylla kraven i FARs rekommendation om intern kvalitetskontroll. Man hör ibland missuppfattningen att endast de institutionella storbyråerna skulle kunna utforma och tillämpa ett kontrollsystem effektivt, men nu får man väl anse det bevisat att även en liten byrå kan leva upp till rekommendationen, avslutar Lars Lundberg.

Fotnot: Det var vid årsstämman 1996 och en extra stämma i februari 1997 som det beslutades om att i FARs stadgar införa bestämmelser om obligatorisk kvalitetskontroll. Kvalitetskontrollen infördes den 1 mars 1997 och innebär att en FAR-ledamot vart femte år ska kunna visa att han/hon tillhör en byrå som under perioden genomgått FARs kvalitetskontroll.

Kontroll är på gång på ytterligare ett antal byråer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...