Innehåll

Balans nr 12 1998

Internationellt: IASC Förvaltningsfastigheter

Beträffande redovisningen av förvaltningsfastigheter var målsättningen att enas om ett utkast till rekommendation. Det visade sig dock finnas så många obesvarade frågor i det underlag som skickats ut att man i stället beslöt tillsätta en arbetsgrupp. Ett utkast till rekommendation kan därför antas först i mars.

Styrelsen var dock enig om att redovisningen av förvaltningsfastigheter skall baseras på ett av två alternativ. Antingen utgår man från anskaffningsvärdet med avdrag för normala avskrivningar eller så redovisas fastigheterna till verkligt värde utan avskrivningar. Huruvida styrelsen kommer att föreslå att båda alternativen skall vara tillåtna eller om man kan välja ett av dem är ännu för tidigt att säga.

Styrelsen var också enig om att den kommande rekommendationen skall behandla fastigheter och inte fastighetsbolag. Exakt vilka fastigheter som kommer att omfattas är dock fortfarande oklart.

Bank- och hotellfastigheter kan alltså komma att behandlas som förvaltningsfastigheter. Däremot är det knappast troligt att huvudkontor och liknande byggnader omfattas av den kommande rekommendationen.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...