Innehåll

Balans nr 1 1999

Notiser: Det började och slutade med revisorns rapportering

Vid ett sammanträde med FARs revisionskommitté strax före jul avtackades Håkan Thörnholm, Öhrlings Coopers & Lybrand i Linköping, som då slutade efter 20 år.

Känns det vemodigt?

– Inte så farligt. Jag valde att sluta nu, man får inte sitta och bli något slags klok gubbe. Men jag kommer att sakna det här att få vara en del av gruppen.

Vad ska du göra nu?

– Arbeta, förstås. Men jag har också tänkt på att gå vidare med att studera revision i vidare bemärkelse på mer teoretisk nivå.

Det roligaste med kommittéarbetet?

– På ett sätt var det att få knyta ihop cirkeln igen: jag kom in i kommittén 1978 när Sten Lundvall var ordförande och jag kom snart att få arbeta tillsammans med Sigvard Lövgren i frågor kring revisorns rapportering. Det var naturligtvis oerhört lärorikt och stimulerande att då få ”sitta vid mästarens fötter”.

– Och nu under de senaste åren har ju de frågorna varit aktuella igen när jag tillsammans med Bo Hjalmarsson och andra fick vara med och utforma den nya revisionsberättelsen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...