Innehåll

Balans nr 1 1999

Nya euroskrifter från FEE finns på nätet

FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) har under den senaste tiden givit ut några nya eurodokument. De ger vägledning till företag vid euroinförandet.

Advice to Medium Sized Enterprises – Changing to the Euro (Nov. 1998)

Denna checklista är avsedd för framför allt medelstora företag inom Euro-zonen (dvs. Belgien, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike). Samtliga företag inom denna zon kommer att påverkas. Broschyren hjälper företaget att bestämma hur det kommer att påverkas av införandet av euron, när verksamheten måste gå över till euro och vad som behöver göras för att införa euron. Antal sidor: 118

Audit and Accounting firms – Preparing for the Changeover to the euro, A Strategy for your Office and your Clients (Nov. 1998)

Här kan man hitta det en revisor bör veta om euron; om juridiska aspekter, om eurons påverkan på företags verksamhet, om företagsledningens och revisorns ansvar, om råd och stöd som företag behöver, samt om de åtgärder som företag bör vidta och när. Boken ska ses som ett uppslagsverk. Innehåller en presentation som kan användas för att göra kunder mer uppmärksamma på deras behov att förbereda. Antal sidor: 173

Workbooks (Nov. 1998)

FEE har givit ut tre ”workbooks”. De vänder sig till små, respektive lite större återförsäljare, samt till små serviceföretag. Guide och tidtabell då vissa förberedelser måste göras respektive vara klara. Antal sidor: 16–22

Checklist on the Introduction of the Euro – Taxation issues for companies arising from the introduction of the euro (November 1998)

Antalet ämnen som behandlas inom skatteområdet är ganska få. Skattefrågor kan bli viktiga för vissa företag vid införandet av euron, men generellt sett har införandet av euron inte påverkat skattelagstiftningen. Checklistan utgör en översikt av ämnen som bör beaktas i både direkta och indirekta skattefrågor. Antal sidor: 22

Konsekvenser av euron för länder utanför EU (Okt. 1998)

Denna broschyr har skrivits av FEE:s norska medlemsorganisation, NSRF, tillsammans med två revisionsbyråer i Norge. Den ger information om problem som är av intresse för Norge, och andra länder i samma situation, vid införandet av euron. Även om inte euron införs i dessa länder kommer många företag att påverkas på ett eller annat sätt. Antal sidor: 30 Språk: norska och engelska

Införande av euro i företag X (en fallstudie) (Okt. 1998)

Ett exempel till företagsledare och andra intresserade på hur ett företag kan gå till väga med praktiska förberedelser vid införandet av euro. Företaget ifråga är ett stort multinationellt företag. Företagsledningen har beslutat att testköra euroförändringarna i ett av sina företag inom Eurozonen, så att företaget i sin helhet kan lära sig från detta exempel. Antal sidor: 37

Samtliga dokument är skrivna på engelska och finns tillgängliga på FEE:s Euro webbsida, www.euro.fee.be.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...