Balans nr 1 1999

FAR:s jubileumsdag 1998: Spännande framtid för revisorerna

Framtiden är osäker och därmed också spännande, sa FARs förre ordförande Thomas Thiel.

Han diskuterade tillsammans med kollegerna Peter Clemedtson och Åke Danielsson, ordförande i FARs revisionskommitté, ”Vad händer med yrket i framtiden?”.

Kungamiddag?

Thiel berättade att en kollega, vilken oroar sig för yrkets framtid, en gång frågat honom om han varit bjuden på kungamiddag?

– Nej, det har jag inte. Men mina klienter har.

Vad kollegan vill är att revisorerna ska ”synas” mer, men Thiel menade:

– Vi revisorer har aldrig tidigare haft en starkare ställning än nu. Vi exponeras i media och branschen växer.

Därefter kom Thiel in på revisionens uppgifter och hur viktig den är för marknaden.

– Revisionen är nyckeln för att företag ska få tillgång till kapital.

– Revisionen är också en institution som ”vi” framgångsrikt exporterat till andra länder, en riktigt lyckad exportvara faktiskt.

Regelverket – en drivkraft

Han diskuterade vidare drivkrafterna i revisionen: komplexiteten, specialisttjänster, industrialismens spridning, kunskapen, teknologin, kapitalmarknadens globalisering/transparens (genomlysning), rådgivarrollen.

– Dessutom har regelverkets framväxt betydelse. Kåren hade inte varit så stor om inte regelverket blivit större och snårigare, vilket gett nya möjligheter.

Thiel avslutade sitt anförande med att diskutera pusslet ”Vad vill marknaden ha?”.

– Det är viktigt att koppla ihop kunskap och kompetens både nationellt och globalt, menade Thiel.

Peter Clemedtson, som fick representera den yngre delen av kåren, började med att ställa tre frågor:

  1. Vad vill marknaden ha?
  2. Hur organiserar vi oss på bästa sätt?
  3. Vad vill vi som individer?

På individnivå, menade Clemedtson, så handlar det om specialisering.

– Vill du nå framgång så måste du nischa dig ...

Han fortsatte med att beskriva sin framtida roll som bollplank åt klienterna och något av en ”människoskötare”.

– Därutöver tror jag att kraven på en egen personlig utveckling kommer att öka.

Han talade vidare om hur viktigt det är att tänka stort och nytt – att ha visioner – realism, modet att våga samt att utvecka – på ett etiskt och schyst sätt.

– Kunskap är makt, men också något man måste dela med sig av.

Slå vakt om förvaltningsberättelsen

– Människor har i alla tider ställt krav på vårt oberoende, sa Åke Danielsson som var siste man i talarstolen.

– Våra utländska kolleger är avundsjuka på oss som har förvaltningsrevisionen. Det är viktigt att vi slår vakt om och utvecklar denna.

Han menade också att revisorerna i framtiden inte skulle acceptera att vara en i raden av många leverantörer.

Danielsson berörde också ISA-projektet.

– Vi var ett av de första länderna att börja med detta, därmed ligger vi långt framme. Vilket EU-kommissionen ser mycket positivt på.

Eftersom omvärlden förändras hela tiden, måste revisorerna också bli mer dynamiska.

– Men hur förändringsbenägna är vi? frågade Thiel och tog parallellen till sportvärlden.

– För drygt tio år sedan började Jan Boklöv att hoppa med särade skidor inom backhoppningen, den så kallade V-stilen. Då fick han lägre stilpoäng än sina medtävlare som hoppade i traditionell stil. Idag hoppar nästan alla som Boklöv ...

– Vågar revisorn göra fel/ändra sig? Göra annorlunda?

– Det är klart att man ska våga, menade Åke Danielsson. Men vi är itutade att vi alltid ska göra rätt, men vi måste också våga utmana.

Ulf Gometz hade en fråga till podiet:

– Hur är det med rekryteringen? Kommer vi att gå mot den den engelska master-varianten som är lite mer ”allmän” och inte innehåller så mycket revision.

Thomas Thiel bollade frågan vidare till Anna-Karin Norberg som är ordförande i utbildningskommittén. Hon berättade att kommittén studerat hur väl programmen på våra universitet och högskolor stämmer överens med kraven för att bli revisor.

– Exempelvis är det ju så att kraven på handelsrätt är högre än de som ingår i programmen på universiteten och högskolorna.

Detaljerade föreskrifter

Thiel kommenterade också Gometz fråga.

– Vi har väldigt detaljerade föreskrifter idag, menade Thiel. Det vore kanske bättre med en bred bottenexamen och att byråerna sedan står för specialistkunskaperna. På det sättet kanske vi skulle kunna locka till oss personer som först inte tänkt sig att bli revisorer.

– Vägen till framgången sker inte med snåriga föreskrifter.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...