Innehåll

Balans nr 1 1999

Internationellt: IASC:s nya struktur

En PM i vilken diskuteras en ändring av IASC:s struktur finns tillgänglig på IASC:s hemsida. Den centrala frågan gäller skapandet av en ny kärngrupp bestående av heltidsanställd personal från de normgivande organisationerna i USA, UK, Kanada, Australien, Tyskland och ytterligare några länder. Den här gruppen skulle i framtiden få ansvar att utarbeta förslag till nya rekommendationer. Den skulle alltså ersätta de ”steering committees” som hittills haft i uppgift att arbeta med utformningen av rekommendationer.

Anledningen till att man nu diskuterar en omorganisation är främst önskemålet att djupare involvera FASB i det internationella arbetet. FASB deltar i IASC endast som observatör. Det är ingen hemlighet att FASB är mycket kritisk till det amatörmässiga sätt som de menar kännetecknar IASC. En förutsättning för att FASB skall engagera sig djupare är att det bildas en mindre grupp av personer som är direkt involverade i normgivning.

IASC:s nuvarande styrelse skulle finnas kvar också i fortsättningen, möjligen med ett utökat antal medlemmar. Siffran 25 har nämnts. Flera länder, däribland Italien, har nämligen uttryckt önskemål att komma in i IASC-arbetet.

Om det arbetet blir lika intressant efter tillkomsten av den nya kärngruppen är osäkert. Exakt vilken roll som styrelsen skulle spela är nämligen ännu inte avgjort. FASB har dock gjort helt klart att de motsätter sig att styrelsen skulle ges rätt att förkasta förslag till rekommendationer som kärngruppen tagit fram.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...