Innehåll

Balans nr 1 1999

Internationellt: Förslag att avskaffa poolningsmetoden

För att ytterligare understryka behovet av en ny struktur för IASC har den så kallade G4-gruppen (FASB, ASB, CICA samt AASB) gett ut en ”Invitation to comment – Methods of Accounting for Business Combinations”. Vad det handlar om är att USA, UK, Kanada och Australien beslutat att formalisera sitt sedan flera år pågående arbete att samordna rekommendationer i redovisningsfrågor. Ambitionen är att de fyra länderna skall arbeta parallellt med olika frågor. Det förtäckta hot som finns är att gruppen utökas med andra normgivande organisationer och på så sätt eliminerar behovet av IASC.

Den aktuella rapporten behandlar poolningsmetoden. I rapporten diskuteras för- och nackdelar med olika metoder för redovisning av företagssammanslagningar. Slutsatsen är entydig. Medlemmarna i gruppen rekommenderar att poolningsmetoden avskaffas.

Hur snabbt det kan ske är oklart. Rimligen tar det dock åtminstone tre år innan en slutlig rekommendation antagits. Det kan för övrigt nämnas att även IASC hakat på debatten. IASC har alltså tillsatt en arbetsgrupp som kommer att diskutera poolningsredovisning parallellt med G4-gruppen.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...