Innehåll

Balans nr 3 1999

Internationellt: Skillnader mellan IAS och EUs redovisningsdirektiv

För några år sedan genomförde Kommissionen en större undersökning av skillnader mellan IAS och direktiven. Denna undersökning har nu följts upp och kompletterats med en genomgång av samtliga IAS fram till och med IAS 31.

Kommissionens slutsats kan uppfattas mycket glädjande. Det finns bara två verkliga skillnader och båda är ganska udda. Den första gäller omvända förvärv, en företeelse som krävs enligt IAS 22 men som inte är förenlig med direktiven. Den andra gäller upprättande av koncernredovisning när ett dotterföretag bedriver en verksamhet som avviker från koncernens övriga verksamhet så kraftigt att koncernredovisningen riskerar bli missvisande. I sådana fall föreskriver direktiven att dotterbolaget skall redovisas i enlighet med kapitalandelsmetoden vilket inte är förenligt med IAS 22.

I praktiken är det alltså osannolikt att någon av de här skillnaderna får betydelse. Därmed inte sagt att tillämpningen av IAS blir enkel. Kommissionens undersökning utgår nämligen från att företag alltid väljer sådana alternativ i olika IAS som är förenliga med direktiven. Ett exempel gäller uppställningen av resultaträkningen. Där gäller att endast den funktionsindelade uppställningsformen är acceptabel. Företag som väljer kostnadsslagsindelning skall nämligen redovisa lagerförändringen som en del av intäkterna enligt direktiven men som en del av kostnaderna enligt IAS 1. Företag som vill redovisa på ett sätt som är förenligt med både IAS och direktiven har alltså ett begränsat antal optioner att välja mellan; optioner som inte alltid framstår som de mest ändamålsenliga.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...