Innehåll

Balans nr 4 1999

Nyheter: Ledamotsdemokrati och specialister försenar gemensam förening

Planerna på en ny gemensam revisorsorganisation, det s.k. projekt Z (som Balans utförligt redogjort för i nr 10/98 och 12/98), kommer inte att kunna genomföras enligt den ursprungliga, ganska pressade, tidsplanen. Enligt den skulle den nya föreningen kunna vara igång redan på det nya årtusendets första dag.

Nu räknar man i stället med start 1 maj år 2000, vilket också skulle sammanfalla med räkenskapsåret för den nya organisationen.

Den reviderade tidtabellen ser ut så här:

  1. Styrgruppen för projektet träffades helgen 10–11 april (samtidigt som denna tidnings pressläggning) för attförsöka slutföra arbetet med innehållet i det blivande prospektet.
  2. Styrelserna för FAR och SRS kommer i början av maj till en hearing med styrgruppen. Därefter utarbetas ett diskussionsunderlag.
  3. Vid SRS årsstämma 17 juni och vid en extra FAR-dag samma dag diskuteras detta dock utan att man tar några formella beslut.
  4. Sedan diskuteras prospektet i kretsar och lokalavdelningar.
  5. Det första formella beslutet tas vid FARs årsstämma den 26 november. Den dagen håller ockå SRS en extra stämma.
  6. Det slutliga beslutet skulle då kunna tas vid en årsstämma i SRS den 8 april och vid en extra stämma i FAR samma dag.

Vad är det som tar extra tid? Det man pekar på från organisationernas ledningar är främst behovet av att förankra vissa frågor ute bland ledamöterna. Särskilt menar man att frågan om specialisternas roll i den nya föreningen behöver diskuteras ytterligare i SRS.

För det av stora revisionsbyråer (som redan har specialister och konsulter i sin närmiljö) dominerade FAR är frågan inte så besvärlig. Men i SRS, med många småbyråer och en starkare ”folkrörelsekaraktär”, har det inte varit lika självklart med specialister i en revisorsförening. Och därför tar också arbetet med att förankra, informera och besluta om förändringar nödvändigtvis lite längre tid.

I det sammanhanget kan man kanske påminna om förre FAR-ordföranden Olle Herolfs fråga vid ett informationsmöte i Stockholm i höstas:

– Vi revisorer är väl ganska klara på varför vi är med i respektive förening. Men vad kommer våra specialister att få ut av den nya organisationen?

Enligt vad Balans erfar är det just den frågan en del av specialisterna har ställt sig. Här har möjligen de stora byråerna en del hemarbete kvar att göra innan beslutet är väl förankrat hos t.ex. skattejurister och managementkonsulter.

En annan faktor kan vara SRS 100-årsjubileum i år. Naturligtvis vore en uppslitande debatt om ett ofärdigt förslag inte något lämpligt sätt att fira den födelsedagen.

Däremot har man – när detta skrivs – inte haft några problem med t.ex. värderingsfrågor och organisation. Det är frågor som man återkommer till när beslutet väl är förankrat.

Källor i båda organisationerna försäkrar också att detta är just en ändring i tidsplanen, ingen kris för själva idén. Att det skulle kunna bli förseningar förutsågs redan tidigt.

Så sa t.ex. FAR-ordföranden Ingvar Pramhäll på det ovan omtalade informationsmötet:

– Naturligtvis kan tidsplanen ändras under resans gång.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...