Innehåll

Balans nr 4 1999

Nyheter: Knut Rodhe till minne

Knut Rodhe var mycket känd och uppskattad av ekonomer, inte minst revisorer. Hans mästerliga, flitigt uppdaterade lärobok om aktiebolagsrätt har vanligtvis funnits i revisorernas ”verktygslåda” tillsammans med FARs samlingsvolym. Hans många Balansartiklar välkomnades och studerades noggrant. Knut Rodhes långa, framgångsrika verksamhet vid Handelshögskolan i Stockholm präglades av en mycket medveten ambition att på ett naturligt sätt söka samordna rättsvetenskapen med de ekonomiska ämnena. Han var angelägen att söka förstå företagsekonomiska synsätt och perspektiv.

I mitten av 50-talet läste han och gav värdefulla synpunkter på manus till min licentiatavhandling om metoder för företagsvärdering. I Balans nr 6/85 publicerade vi tillsammans ”En lektion i företagsvärdering”. Den var huvudsakligen den skiljedom, som skiljenämnden med Knut Rodhe som ordförande hade avgett i tvisten mellan Södra Skogsägarna och Staten. Han var mycket anlitad som skiljedomare, vilket är föga förvånande. Integritet kombinerad med förmåga att lyssna, analysera och samarbeta är värdefulla egenskaper i skiljenämndsarbete. Knut Rodhe var också mycket uppskattad som föreläsare i vidareutbildningskurser. Utan manus och utan hjälp av moderna pedagogiska hjälpmedel kunde han ge en glasklar, väldisponerad och tryckfärdig framställning om minoritetsskydd eller andra intresseväckande ”matnyttiga” ämnen. Det är många ekonomer som under årens lopp haft förmånen av olika former av kontakter med en unikt begåvad lärare och forskare, som förenade självklar auktoritet, tankens skärpa och ordets precision med pliktkänsla, prestigelöshet, varm vänlighet och mänsklig omtanke.

Sven-Erik Johansson

Professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm

Knut Rodhe var född i Borås 1909. Han blev fil. kand. i Uppsala 1932 och jur.dr där 1941. Åren 1944–70 var han professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. 1970–76 var han professor i krediträtt och dessutom var han rektor för Handelshögskolan 1957–63 och 1969–70.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...