Innehåll

Balans nr 4 1999

Internationellt: Amerikanskt utkast till rekommendation om definition av koncernbolag

FASB har publicerat ett utkast till rekommendation om Consolidated Financial Statement: Purpose and Policy. Det förslag som läggs fram är att koncernredovisningen skall omfatta alla bolag över vilket moderbolaget har kontroll. Med kontroll avses att moderbolaget kan fatta beslut om inriktningen av dotterföretagets verksamhet utan att samråda med andra. Jämfört med nuvarande svensk praxis innebör förslaget att ett företag skall ingå i koncernredovisningen om moderbolaget har en hög röstandel samtidigt som övriga röster är fördelade på många händer. Med en hög röstandel avses mer än 50 procent av antalet röster som normalt är representerade på en stämma. I utkastet ges som exempel att om antalet röster på stämman i normalfallet uppgår till 60 procent av det totala antalet röster så har moderbolaget ett bestämmande inflytande om det förfogar över 35 procent av rösterna.

I utkastet görs också ett undantag för dotterföretag där aktieinnehavet är tänkt att vara kortsiktigt. Ett kort innehav definieras som ett innehav där moderbolaget har för avsikt att avyttra aktierna inom ett år.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...