Balans nr 5 1999

Nyheter: Nytt utkast till internationell standard för revisionsuppdrag

IFAC har kommit med ett utkast till internationell standard för revisionsuppdrag och andra uppdrag där revisorn gör kvalitativa uttalanden om ekonomisk information (Exposure Draft on International Standard on Assurance Engagements).

I sitt pressmeddelande konstaterar Revisionskommittén IAPC inom IFAC att det finns ökande krav på revisorer att avge kvalitativa utlåtanden i ett brett spektrum av frågor. Som svar på denna utveckling har IAPC publicerat ett nytt utkast till standard som syftar till att ge revisorer vägledning för att, som IAPC uttrycker det, möta den efterfrågan som finns på sådana tjänster som ökar värdet av information som skall ligga till grund för beslutsfattande.

Standarden beskriver de delar som ingår i ett uppdrag som benämns ”assurance engagement”. (Ett sådant uppdrag är fritt beskrivet ett uppdrag där revisorn gör en kvalitativ bedömning av (ekonomisk) information och lämnar ett utlåtande om denna information med en viss identifierad grad av säkerhet. Exempel på sådana uppdrag är revision eller översiktlig granskning).

Krav på revisorn

Standarden beskriver också de krav som ställs på en revisor som åtar sig ett sådant uppdrag. Utöver att den ger dessa yrkesmässiga riktmärken skissar standarden också på det ramverk och de allmänna principer som skall tillämpas när särskilda standarder utformas för specifika typer av uppdrag som innebär kvalitativ bedömning och utlåtande med viss grad av säkerhet.

Det nya utkastet beaktar synpunkter som kom fram på det utkast som publicerades 1997 och som benämndes ”Exposure Draft on Reporting on the Credibility of Information”. IAPC betonar att det av remissvaren framgick tydligt att även om det ansågs vara sakligt rätt att ha ett upplägg som medger en skala av uttryckt säkerhet skulle det innebära svårigheter i den praktiska tillämpningen.

Två säkerhetsgrader

Det största problemet ansågs vara att kunna förklara för användarna vilken innebörd de olika graderna av uttryckt säkerhet har. För att beakta dessa invändningar och för att öka klarheten i samband med rapporteringen föreslår IAPC i det föreliggande utkastet att uppdragen skall begränsas till att uttrycka två grader av säkerhet: hög (”high”) respektive medelhög (”moderate”).

Utkastet beskriver de faktorer som karaktäriserar respektive grad av säkerhet. Det ger också vägledning om hur de två graderna skall rapporteras. Utkastet rekommenderar att slutsatsen från ett uppdrag med hög grad av säkerhet i allmänhet redovisas i form av ett uttalande (”opinion”).

Å andra sidan klargör IAPC att det negativa utlåtande som nu görs som ett resultat av översiktlig granskning troligen inte är det mest effektiva sättet att rapportera en slutsats som grundar sig på medelhög säkerhet.

Vägledningen här är att revisorns rapport i stället gör klart att slutsatsen dragits grundad på medelhög och inte hög säkerhet.

Vill ha synpunkter

IAPC vill ha synpunkter på utkastet senast den 1 juli 1999 och då särskilt inom två områden:

  1. frågor som kan uppkomma när standarden skall tillämpas i praktiken och
  2. förslag på möjliga alternativa sätt att rapportera en slutsats som ger en medelhög grad av säkerhet, och då särskilt uttryckt positivt eller negativt.

Lars-Gunnar Larsson Teknisk sekreterare på FAR

Utkastet är tillgängligt på IFAC:s hemsida http://www.ifac.org

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%