Innehåll

Balans nr 5 1999

Nyheter: Om säkerhet och redovisning vid elektronisk ärendehantering

Samarbetsgruppen FAR-DR-IRF (där DF står för Dataföreningen och IRF för Internrevisorernas förening) har kommit med sin rapport nr 13. Gruppen har som syfte att belysa frågor kring effektivitet och säkerhet vid elektronisk ärendehantering av redovisningstransaktioner.

Den här skriften behandlar säkerhets- och redovisningsaspekter vid implementering och drift av elektroniska ärendehanteringssystem. Rapporten har begränsats till att avse elektroniska dokument som faller inom bokföringslagens regler för verifikationshantering och redovisning. Samarbetsgruppens syfte har varit att sammanställa ett praktiskt hjälpmedel för företagsledning och projektledare. Författare har varit Ove Arvidsson och Lars Dykert.

Rapporten pekar på att nya hot och risker uppstår jämfört med traditionell pappersbaserad ärendehantering. I rapporten går man t.ex. igenom de steg som bör tas vid införande av elektronisk ärendehantering. Med praktikfall belyser man problem som uppstår och hur de kan lösas. Den ca 25-sidiga skriften är ett nyttigt hjälpverktyg och tar upp viktiga problemställningar.

Rapporten Elektronisk Ärendehantering kostar 125:- exkl. moms och distr. Den kan beställas på fax 08-28 90 10 (ILM).

Erik Rydström

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...