Balans nr 5 1999

Tema: Inte bara revision: Revisionsbyrån har en brett kunnande men är mycket hierarkisk

– När jag arbetade på KPMG Bohlins slogs jag av den enorma kompetens och det stora kunnande som fanns på byrån.

Det här säger Michael Lindström. Han arbetar idag med corporate finance på Thenberg & Kinde Fondkommission AB i Göteborg, en firma med 12 anställda i Göteborg.

Han skriver prospekt och ansvarar för kampanjer för företags kapitalanskaffning, bland annat emissioner, värderar företag och utför liknande tjänster inom kapitalförsörjningsbranschen.

Michael Lindström är civilekonom och har ett förflutet som bland annat redovisningschef och aktiemäklare. Till KPMG Bohlins kom han efter anställningar på Borås Wäfveri, Första Sparbanken och Thenberg & Kinde som han alltså återvänt till.

Blandade känslor

Tiden på KPMG gav honom blandade känslor.

– Jag tyckte det skulle bli mycket spännande med nya arbetsuppgifter och jag var och är fortfarande mycket imponerad av den stora kompetens som finns inom byrån. Samtidigt märkte jag snabbt att det var ett helt annat företagsklimat än jag var van vid.

Plötsligt skulle Michael Lindström fylla i tidrapporter och mäta den tid han arbetade åt olika klienter.

Har stor respekt för kåren

Även om arbetet i sig med värderingar och analyser av företag var intressant, kände Michael Lindström relativt snart att han inte riktigt passade på en revisionsbyrå.

– Det var flera faktorer som gjorde att jag slutade, bland annat den hierarki som ändå finns på en revisionsbyrå. Det är inte alltid så raka rör mellan en revisor och en specialist. Ett uppdrag ska i vissa fall passera många händer.

Han betonar att han har stor respekt för revisorskåren, men att byråerna nog måste knoppa av sina olika verksamheter i olika former för att möta marknadens krav.

Bengt Holmquist, intervjuer av Pär Trehörning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...