Innehåll

Balans nr 5 1999

Tema: Inte bara revision: Ett språkrör för alla revisorer och specialister i revisionsbranschen

– Vi ska i framtiden vara ett språkrör för alla revisorer och de specialister som arbetar på revisionsbyråer det vill säga hela branschen. Då får vi trovärdighet gentemot myndigheter, klienter och samhället i övrigt.

Orden är FARs generalsekreterare Björn Marklands som tillägger:

– Förslaget att föra samman FAR och SRS (Svenska Revisorsamfundet) till en ny organisation och att låta specialister anställda på byråerna bli ledamöter i den nya organisationen hänger ihop. Vi vill exempelvis kunna uppvakta myndigheter och framföra krav som representanter för en hel bransch. Först då blir vi trovärdiga.

Han kommenterar påståendet att små byråer är underrepresenterade i FAR:

– Vi är en ledamotsorganisation där varje ledamot har en röst. Då får de stora byråerna stort inflytande. Samtidigt framgår det av våra stadgar att styrelsen ”bör vara sammansatt så att den väl representerar FARs ledamöter”.

Mer än hälften (55 procent) av FARs ledamöter kommer idag från de tre största byråerna. Dessa byråer har vidare hälften av styrelseposterna i styrelsen. Vad man internationellt kallar The Big Five har 63 procent av kårens och 67 procent av styrelsens ledamöter. Av återstående fyra styrelseledamöter kommer en från en medelstor byrå, två från kedjor av småbyråer och en från en helt fristående liten byrå.

– Mycket rättvisare kan det inte bli, säger Björn Markland.

– Bildar vi en ny organisation med ledamöterna från SRS då ökar inflytandet från de mindre byråerna, fortsätter han, eftersom det finns fler ledamöter i SRS från små och medelstora byråer än i FAR. Så jag tror att oron från de mindre byråerna att inte kunna göra sin röst hörd är obefogad.

Minst lika viktig som representationen är FARs funktion anser Björn Markland:

– Vi måste finna en balans mellan vår uppgift som policyskapande organisation och servicebyrå. Jag tror inte att FAR som organisation ska ta fram instrument och hjälpprogram som sedan framför allt de små och medelstora byråerna kan använda. Sådana program ska tas fram i öppen konkurrens på marknaden och sedan kan FAR rekommendera de program som är bra för ledamöterna.

När det gäller förslaget att låta specialister bli ledamöter i FAR finns mycket att lösa:

– Det finns klara gränsdragningsproblem, förklarar Björn Markland. Det gäller bland annat de specialister som inte är anställda av byråerna men som har ett nära samarbete med en revisor. Ska han eller hon få bli ledamot? Ska kriteriet i så fall vara hur stor del av specialistens arbetstid som ägnas åt revisorsstöd?

Björn Markland håller med om att det finns en risk att intresset från specialisternas sida att gå med i FAR minskar i takt med avståndet från ett revisorsteam.

– Då kanske man inte känner behovet av ett ledamotskap, medger Björn Markland.

Han konstaterar också att FAR ibland är viktigare för byrån än för den enskilde revisorn. Men att göra om FAR (eller den nya organisationen) till ett rent branschorgan tror inte Björn Markland är praktiskt genomförbart.

– Vilka röstregler ska vi ha? En röst per byrå, eller viktade röster alltefter byråns storlek? Vilka ska ha det avgörande inflytandet över en sådan organisation? Hur bildar vi en styrelse? Personligen tror jag att FAR förblir en ledamotsorganisation den närmaste framtiden.

Bengt Holmquist, intervjuer av Pär Trehörning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...