Innehåll

Balans nr 6–7 1999

Nyheter: IFAC:s diskussionsunderlag om kampen mot korruption

IFAC har nu publicerat ett diskussionsunderlag med titeln ”The Accountancy Profession and the Fight Against Corruption”. Man gör det för att öka kunskapen om dessa frågor och för att bidra till debatten.

Balans har tidigare rapporterat om hur den internationella revisorsorganisationen IFAC (International Federation of Accountants) på senare tid börjat lägga stor vikt vid frågor om korruption. Bl.a. blev det en av de större frågorna på dagordningen vid organisationens världskongress i Paris 1997.

Dess avgående generalsekreterare John Gruner skrev också en artikel om dessa frågor som bl.a. publicerades i Balans februarinummer i år (Är det vår uppgift att avslöja korruption?).

I det aktuella dokumentet betonas starkt vilka negativa effekter korruptionen kan ha för ett lands ekonomiska tillväxt, dess kapitalmarknad och inte minst på hela samhället. Man betonar också att korruption på den lokala nivån kan ha följdverkningar på ett internationellt plan.

Det framgår också att IFAC ser medlemskåren som central i kampen för att minska korruptionens betydelse. Ledningen söker här samarbete med Världsbanken, Internationella Valutafonden, OECD, WTO och FN för att komma till rätta med problemen.

– Detta dokument ska sätta igång debatten bland professionens två miljoner kvalificerade ekonomer liksom bland andra yrkeskategorier, i näringslivet såväl som i regeringsorgan och tillsynsmyndigheter, säger IFAC:s ordförande Frank Harding i en officiell kommentar.

Och debatt lär det bli.

I en kommentar i decembernumret skrev t.ex. chefredaktören för den engelska revisorsorganisationens tidskrift Accountancy International en kommentar med rubriken ”Accountants against corruption – and on their own”.

Där hävdar Brian Singleton-Green dels att korruptionen visserligen är ett ont, men trots allt kanske inte det största onda. Och framförallt: professionen kan inte ensam ta upp striden. Han avslutade:

När alla grupper deltar i en allvarlig kamp i stridslinjen, då ska ekonomer och revisorer också vara med. Och det slaget kommer att vinnas. Under tiden ska kanske IFAC:s ledning fundera över moralen i att uppmana andra att slåss vid fronten mot hopplösa odds.

Frågan är alltså långt ifrån okontroversiell i kåren. Kampen lär gå vidare på flera fronter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...