Innehåll

Balans nr 8–9 1999

En ny branschorganisation: IT-jätte satsar tio miljarder på KPMGs konsulter i USA

Den snabbväxande amerikanska IT-jätten Cisco och KPMG enades i augusti om en satsning i ett gemensamt konsultbolag. Cisco räknar med att investera drygt en miljard dollar, dvs. bortåt tio miljarder kronor i amerikanska KPMGs internettjänster.

Enligt företagen kommer verksamheten – där alltså Cisco står för nätverk och system och KPMGs konsulter anpassar olika internetlösningar åt kunderna – att om ett och ett halvt år sysselsätta omkring 10 000 personer, varav 4 000 är KPMGs nya ”Internet integrators”.

Båda parter anser att man kompletterar varandras kunnande vad gäller system och affärslösningar för elektronisk handel. Och KPMG planerar sex s.k. Internet innovation centers, som ska arbeta ihop med Ciscos försäljningskontor. Man kommer inte bara att vända sig till USA-företag som vill göra affärer på internet, utan räknar även med t.ex. Asien och Europa.

Enligt planerna kommer Cisco (vars andel i bolaget blir strax under 20 procent) också att vara representerat i styrelsen för det nya KPMG Consulting.

Affären ansluter sig inte bara till den utveckling där IT-företag växer genom bolagsköp, fusioner och samarbete, utan också till ett annat mönster som börjat märkas i framför allt USA. Det handlar om hur företag, företrädesvis inom bank och finans, köper upp mindre och medelstora byråer och integrerar konsultverksamheten.

Trycket på byråerna ökar alltså. Och det finns bedömare som undrar hur framtiden ter sig för de partners som är påtecknande revisorer. De nya ägarna har inte visat något större intresse för den delen av verksamheten. I förlängningen, menar man, kan ligga en utveckling mot små revisionsbyråer och stora konsultbolag som gjort sig av med den riskabla attest- och intygsdelen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...