Innehåll

Balans nr 8–9 1999

Internationellt: Utkast om koncernredovisning väcker debatt?

I USA väntar man nu på utkastet till en reviderad rekommendation om koncernredovisning. Innehållet är känt i förväg. FASB har aviserat att man är enig om två förslag som båda är ägnade att väcka en livlig debatt. Det gäller dels förslaget om att avskaffa poolningsmetoden, dels att begränsa avskrivningstiden till 20 år.

I det senaste numret av FASB:s nyhetsbrev argumenterar några av FASB:s medarbetare för varför poolningsmetoden bör avskaffas. Huvudskälet är, enligt dem, är att förvärvsmetoden nästan alltid är tillämplig eftersom det nästan alltid är möjligt att peka ut vilket företag som är förvärvare.

Om så är fallet saknas anledning att ha två metoder för upprättande av koncernredovisningen eftersom det bara leder till extra kostnader. Författarna anser också att poolningsmetoden ger analytikerna sämre information. Deras uppfattning är att det är bättre att ett företags tillgångar (alltså det formella dotterbolagets) omvärderas än att ingen omvärdering sker.

Om FASB kommer att kunna ge ut en rekommendation enligt utkastets riktlinjer visar sig i början av nästa år.

Svårigheten för FASB att stå emot massiva opinonsstormar gör att det är oklart vad som kommer att ske. Klart är dock att majoriteten av analytiker stöder FASB.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...