Innehåll

Balans nr 10 1999

Finforum: Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre

Peter Malmqvist, Aragon Fondkommission, fungerade som samtalsledare under dagen. Han hade också – liksom förra året – en egen programpunkt där han tittade på tendenser i börsbolagens delårsrapporter och bokslutskommunikéer.

Och i år talade han om en ”i positiv bemärkelse explosionsartad utveckling”.

– Jag kan som analytiker bara välkomna utvecklingen mot att alla bolag lämnar kvartalsrapporter. Nu kan vi följa även de mindre bolagen, sa han.

Malmqvists topplista för delårsrapporter innehöll flera företag som var med redan förra året, men har utökats med några namn: ASG, AssiDomän, Avesta, Finnveden, Lindab, Lindex, SCA, SSAB, Stora Enso, Scania, Volvo, Perstorp och Nolato.

Han fortsatte sedan att framhålla några nyckelbegrepp vid delårsrapportering:

  1. Varför? Tänk på att besvara läsarnas frågor – vad ligger bakom en förändring?
  2. Konsekvens. ”Ibland kan man dock förstå att när något inte är med längre så handlar det om saker som inte längre går så bra.”
  3. Aktuell. I en niomånadersrapport måste man koncentrera sig på det som hänt sedan förra rapporteringstillfället.

– Ni lämnar ju inte kvartalsrapporter utan rapporter för del av år. Det kan leda fel när man inte kan jämföra kvartal mot kvartal. Det kan t.ex. konservera en del trender på ett felaktigt sätt.

Han menade att det är viktigast att redovisa jämförelsestörande poster vid korta perioder. Och att företagen var bra på att förklara större faktorer som påverkat årets resultat:

– Men ni är betydligt sämre på att ta med det i nästa års rapport, vilket naturligtvis försämrar jämförbarheten, menade Peter Malmqvist.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...