Innehåll

Balans nr 11 1999

Så vill IFAC förändra sin organisation

Inom den internationella revisorsorganisationen IFAC (International Federation of Accountants) pågår ett omfattande arbete med att ta fram en ny organisation som bättre ska möta de framtida kraven på branschen.

Förslagen har utarbetats av en speciell grupp (Strucure and Organizations Task Force förkortad SOTF), där Nordens representant varit Uffe Conrad, generalsekreterare i den danska Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Efter att under ett och ett halvt år ha studerat frågorna och bl.a. intervjuat mängder av nuvarande och före detta ledamöter i olika föreningsorgan och regionala organisationer lade man i våras fram sina rekommendationer till IFAC:s råd:

Den nya organisation måste vara

  1. professionellt, tekniskt och etiskt stark,
  2. flexibel och öppen för förändring och
  3. väl styrd/bästa resursanvändare

Dessutom måste den

  1. mobilisera branschens kapacitet för att skapa kvalitet,
  2. utöva verkligt inflytande/övertyga när det gäller efterlevandet av rekommendationer och
  3. vara en effektiv/inflytelserik röst

Några konkreta förslag till ny organisation har också presenterats:

Generalförsamlingen (Assembly) ersätts av ett nytt råd (Council), en form av representantskap där alla medlemsorganisationer en gång om året godkänner strategi, budgetar och policyrekommendationer.

Det tidigare Council ersätts av en ny styrelse (Board) med ledamöter från femton länder, som får ha med sig en teknisk rådgivare.

Ordföranden och blivande ordföranden får mandattiden förkortad med ett halvår till två år och – som Balans redan berättat i samband med utnämningen av Peter Johnston – har chefstjänstemannen nu titeln Chief Executive Officer.

Ändringsförslagen ska läggas fram till generalförsamlingens möte i Edinburgh i maj år 2000.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...