Innehåll

Balans nr 12 1999

Årsstämman 1999: Z blir FAR++ – men hur blir det med specialisterna?

Det blev ingen diskussion på FARs årsstämma när punkten ”diskussion om bildande av ny branschförening” stod på dagordningen. Enligt de ursprungliga planerna skulle ett beslut om en gemensam förening ha fattas samtidigt av de båda revisorsorganisationernas stämmor den 26 november 1999 – men nu blev det ju inte riktigt så.

I stället presenterade ordföranden Ingvar Pramhäll planerna för det fortsatta arbetet på det f.d. projekt Z, nu kallat FAR++. Det handlar fortfarande om en förening för kvalificerade revisorer och specialister men nu är det ett arbete som bedrivs av FAR utan medverkan från SRS. Ett förslag kommer att presenteras under våren.

Tidigare på dagen hade ett av seminarierna handlat om ”En ny organisation för revisionsbyråbranschen”. Där diskuterade Peter Clemedtson, revisor och corporate finance från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Per Jacobsson, managementkonsult från Arthur Andersen, och Anders Walander, skattejurist på KPMG, under ledning av Ingvar Pramhäll.

Av den diskussionen framgick att specialisterna nog hellre diskuterade branschförening än ledamotsförening – trots ordförandens försiktiga tillrättaläggande – och att intresset hittills varit måttligt.

– Jag vet inte att någon av mina kolleger varit engagerad i frågan, sa Anders Walander.

Så småningom kom man dock fram till att en intresseorganisation – av något slag – nog skulle kunna fungera som ett slags kvalitetsstämpel för de ca 2 000 kvalificerade specialisterna på byråerna.

Man diskuterade också inträdeskrav, sektioner och frågan om varför man inte på en gång kunde öppna den nya föreningen för alla de 10 000 som arbetar på FAR-byråer.

Johan Kjellström från BDO efterlyste än en gång vision och ungdomssatsning före namnfrågor och organisation (se även Balans nr 8–9/1999).

Och specialisterna höll delvis med honom: den nya organisationen måste bejaka den verksamhet som faktiskt pågår i branschen, menade t.ex. Peter Clemedtson.

Referat: Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...