Innehåll

Balans nr 1 2000

Eko-brott: FARs ordförande – En utveckling som varken är trolig eller önskvärd

Auktor revisor Ingvar Pramhäll, ordförande i FAR, tror inte alls på artikelförfattarnas scenario (se föregående artikel, En (o)möjlig revisorsroll?), där externa revisorer övertar de statliga skatterevisorernas uppgifter:

– Redan idag tillgodoser ju revisorerna mycket av det här samhällsintresset genom att se till att hela redovisningen blir korrekt.

– Att införa en granskning åt helt nya intressenter, i det här fallet skattemyndigheten, vore att börja vandra längs en farlig väg, påpekar Pramhäll. Nästa gång kan det vara t.ex. bankerna som menar sig ha rätt att börja ställa speciella krav på de externa revisorernas arbete.

Han betonar också att det här är en diskussion som kommer upp med jämna mellanrum – och att sådana funderingar hittills avvisats av de flesta intressenter.

– Inte heller t.ex. skattemyndighetens relativt nyligen avgivna remissvar på Revisionsbolagsutredningen ger egentligen någon näring åt sådana här funderingar, säger FARs ordförande.

– En sådan utveckling som de båda författarna skisserar skulle dessutom skjuta förtroendet mellan revisorn och klienterna i sank, betonar han. Dessutom strider det mot hela den internationella utvecklingen.

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...