Innehåll

Balans nr 1 2000

Eko-brott: Så arbetar Ekobrotts-myndigheten

Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg bildades officiellt den första januari 1998, men arbetet kom igång sommaren 1998 när alla flyttade från olika håll till gemensamma lokaler. EBM är en åklagarmyndighet uppdelad på tre kammare. På varje kammare arbetar en integrerad grupp av åklagare, ekonomer, administratörer och poliser. EBM har även en egen spaningsavdelning som punktmarkerar yrkeskriminella och bedriver preventiv ekonomisk kontroll.

Enligt avdelningschefen och åklagare Lars Willquist, hade aldrig några 220 miljoner kronor i form av obetalda skatter, momspengar med mera, kunnat plockas tillbaka om inte EBM för Västra Götaland inrättats.

– Under en följd av år har ekobrottsbekämpningen gett ett mycket magert resultat. Anmälningar från skattekontoret har inte kunnat tas om hand i tid, och eftersom ekobrott är en färskvara har bevisningen varit borta när det blivit dags att utreda, säger Lars Willquist.

– När vi nu samordnar våra resurser kan vi klippa till vid rätt tidpunkt när de står med byxorna vid knäna.

Han är mycket belåten med EBM:s första verksamhetsår som inneburit att högarna med ärenden sjunkit med 16 procent. Tidigare skulle tre åklagare ta hand om lika många mål som 19 åklagare nu delar på.

– Förhoppningsvis kommer detta innebära en uppstramning av skattemoralen. Förut har det varit så att folk som fuskat med skatten å det grövsta fått villkorlig dom och en uppmaning av tingsrätten att inte göra om det. De fina bilarna och de 25 miljonerna i Karibien har de fått behålla, säger Lars Willquist.

EBM finns även i Stockholm och Malmö.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...