Innehåll

Balans nr 3 2000

Svensk språkvård i EU-regi

Att enas om skrivregler inom en organisation är inte problemfritt. Visst finns det normerande skrivregler av olika slag, t.ex. Svenska språknämndens, men de säger inte allt. Varje organisation måste välja sin språkliga framtoning och resonera sig samman om de val som måste göras. Därför är det imponerande att det finns redaktionella regler som alla institutioner inom de europeiska gemenskaperna skall tillämpa, Publikationshandboken. Boken ges ut på alla de elva officiella språken i EU, således även på svenska.

Det är inte särskilt förvånande att behovet har uppstått, eftersom det är en central uppgift för Europeiska unionen att sprida information på elva språk. Inte många är medvetna om hur stor och sammansatt den uppgiften är.

Publikationshandboken innehåller mycket matnyttigt, även för skribenter utanför EUs institutioner. Där finns t.ex. en bilaga med runt 500 av de vanligaste initialförkortningarna och benämningarna i EU-sammanhang, på svenska och på originalspråket. Genom ett litet gradtecken får skribenten också råd om att en viss förkortning inte lämpar sig i löpande text. Förklaringarna ger goda svenska fulltextalternativ – med genomtänkta och konsekventa stavningsrekommendationer, bl.a. i fråga om stor och liten bokstav.

För kommissionens generaldirektorat rekommenderas förkortningen GD (inte DG) eller ett prepositionsuttryck som Generaldirektoratet för konkurrens och som kortform GD Konkurrens. Numreringen av generaldirektoraten används inte längre annat än för internt administrativt bruk. I texter som vänder sig till allmänheten rekommenderas det långa namnet på generaldirektoratet. Ett alternativ är att först ange det långa namnet med kortnamnet inom parentes och att därefter använda det korta namnet. [1]

Publikationshandboken är ett utmärkt, praktiskt stöd i språkliga frågor för alla som berörs av EUs arbete i sitt skrivande. Och det gör vi ju alla mer eller mindre.

Lika viktigt som att ha svenska namn på olika samarbetsorgan och projekt är att värna det moderna svenska stilidealet i översättningsarbetet. Svenska språkvårdare kämpar tappert för detta, såväl i Bryssel som här hemma. Med goda förebilder försöker man bl.a. se till att vi inte motståndslöst börjar använda preambel eller implementeringsbestämmelser när vi har utmärkta ord som ingress och genomförandebestämmelser. Men det gäller också att se upp så att inte en osvensk stil och syntax eller stela och onödiga fraser smyger sig in i översättningarna. Svenska som EU-språk är ett stort och viktigt ämne värt att återkomma till.

Janet Gardell är språkkonsult och arbetar bl.a. med olika språkvårdsfrågor åt FAR. Hon tar gärna emot synpunkter och reaktioner.

  • [1]

    Namnen på de nya generaldirektoraten finns på Klarspråksgruppens webbplats, www.justitie.regeringen.se/klarsprak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%