Innehåll

Balans nr 5 2000

1988 Nu skrivs det om finansiella instrument och värdering av kunskapsföretag

Nu fortsätter balans att ta del av 80-talsboomen: upplagan stiger till över 14 800 exemplar och för 1988/89 budgeterar man för intäkter på 4,7 miljoner. De tidigare aviserade layoutförändringarna genomförs, Balansartiklarna sätts nu normalt med fyra spalter per sida, rubrikstilen byts och den genomgående dekorfärgen är blått. Det blir också undan för undan fler färgbilder även inne i tidningen.

Den grafiskt ansvariga Titti Swartling lämnar uppdraget på grund av tidsbrist och fr.o.m. hösten 1988 inträder Leif Flink, som kommer att vara kvar i närmare fem år. Under den tiden sker sedan inga dramatiska utseendeförändringar.

Redaktionskommittén diskuterar på sina möten bl.a. hur man ska få fram fler traditionella artiklar skrivna av FAR-ledamöter, villkoren för införandet av den nya s.k. ADB-bulletinen – hur mycket skulle man redigera i den typen av kommittématerial? – och den återkommande frågan om kommitténs status och arbetsformer.

Under året får kommittén också rapporter om den nya produktionstekniken. Nu funderar Balans, likt många andra förlag och tidningar vid den här tiden, på hur man tar steget från klipp-och-klistraepoken till digital produktion. Både Flink och kanslipersonal utbildas i nya program, men till sist bestämmer man sig för att vänta med genomförandet.

En ny tid gör sig naturligtvis påmind även i innehållet. Samtidigt som serien om Revisorer att minnas avslutas publiceras ett utkast till rekommendation om redovisning av optioner, terminskontrakt samt valuta- och ränteswaps – ett område där ”inte ens den internationella redovisningsexpertisen tidigare publicerat någon samlad rekommendation”. Samma ämne återkommer i marsnumret när Olle Herolf och Pehr Wissén skriver en tredelad artikel om Finansiella instrument som kommer att belönas med Witts pris.

Bland årets tema- och debattinslag märks frågorna om revisorn och konsultrollen (ett slitstarkt och delvis eldfängt ämne) och om hur revisorns tystnadsplikt kan kombineras med de av Bank- eller Försäkringsinspektionen förordnade revisorernas rapportskyldighet.

I ADB-artiklarna har elektronisk post och bärbara datorer blivit aktuella – liksom råd om hur man ska hantera disketter.

Ett annat tema är styrelsens önskemål om kontakt med revisorn, där säger bl.a. Bo Rydin att det är självklart att revisorernas påpekande aldrig får stanna hos verkställande direktören.

Ett av referaten från 1987 års Finforum behandlar ett ämne som har mycket stor aktualitet även år 2000: Rubriken lyder ”Svårt värdera kunskapsföretag” och det handlar om ett seminarium där man diskuterar immateriella tillgångar och förväntningsvärden. Ett av de företag som där togs som exempel var WM-data, som i sin årsredovisning presenterat sin personal och även noga framhållit de anställdas kunskaper och kompetens som en nyckelresurs.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%