Innehåll

Balans nr 5 2000

1998 ”Meningarna går naturligtvis isär beroende på vem vi talar med.”

Under året avgår Erik Rydström ur redaktionskommittén, efter att ha varit med hela tiden sedan starten 1975. Han ersätts senare under hösten av Gunnar Sandsten. Balans har under vintern diskussioner med Timbro, som startat ett nyhetsbrev med namnet ”Balans” och efter en del turer ändrar de också namnet.

Efter sju år byter Balans prenumerationsservice och anlitar i stället PressData för att hantera de externa prenumeranterna. Samtidigt säger Svenska Revisorsamfundet SRS upp sin kollektivt administrerade prenumeration och går över till individuella prenumerationer för de ledamöter som så vill.

Upplagan för helåret blir dock relativt oförändrad, tidningen håller sin budget och annonsintäkterna utvecklas ganska väl.

Det finns under det här året en del att skriva om revisorsorganisationerna. Först fyller FAR 75 år och det uppmärksammas både med historik och bilder från jubileumsfestligheterna i juninumret. I jubileumstemat finns också reportage om kommittéarbete, nämnder och styrelse.

Och till hösten blir det officiellt att FAR och SRS sedan ett år tillbaka diskuterat möjligheterna av att bilda en gemensam revisorsförening (där även byråernas specialister skulle kunna vara med). När Balans skriver om dessa planer i oktobernumret sker det dock försiktigtvis med någon liten reservation (”historien har många gånger visat att sammanläggningar mellan organisationer inte är enkla”).

Ett temanummer i november behandlar s.k. One-stop-shopping, de stora byråernas försök att bli fullserviceinstitutioner med t.ex. både advokater och revisorer under samma paraply. Meningarna går naturligtvis isär beroende på vem vi talar med.

Under året skriver t.ex. Rolf Skog om ytterligare några delförslag från aktiebolagskommittén, Peter Malmqvist diskuterar delårsrapporter, professor (nu emeritus) Sven-Erik Johansson reder ut konsekvenserna av en rekommendation om redovisning av inkomstskatter och Clas Blix visar den nya strukturen på revisionsberättelsen.

Kerstin Moberg får Witts pris för en artikel om den i Balans sällan behandlade tyska redovisningen och professor Lars Oxelheim skriver om ekonomiska omvärldsfaktorer i företagets externredovisning, medan Jan Buisman undrar vart redovisningen är på väg.

Dessutom diskuteras många praktiska bekymmer i samband med EMU och år 2000, Olof Hesselmark menar t.ex. att många svenska företag måste skaffa nya ekonomisystem och Anders Malmeby presenterar FARs uttalande om år 2000-problematiken.

Och när så länsassessor Bo Lampa i Stockholm skriver om revisorns lagenliga roll vid revision av stiftelser i december kommer det att väcka en hel del debatt i kommande nummer av tidningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...