Balans nr 6–7 2000

Internationellt: Trustees utsedda för det nya IASC

Ytterligare ett steg har tagits på den långa vägen att skapa ett nytt IASC. Den nomineringskommitté som tillsattes vid årsskiftet har enats om 19 namn som skall utgöra Trustees, dvs. den grupp av personer som skall ansvara för att IASC fungerar som tänkt. Som ordförande föreslås Paul Volcker, en tidigare ordförande i USA:s Federal Reserve Board, dvs. närmast centralbanken. Av de övriga 18 är det väl bara ett namn som är välbekant för svenskar. Det gäller Jens Röder, som länge varit aktiv i FEE, dvs. den europeiska revisorsorganisationen. Välkänd, i varje fall för de som haft kontakt med IASC, är också Ken Spencer, ordförande i den australiensiska motsvarigheten till vårt Redovisningsråd. Ken var en av dem personer som ansågs ha möjlighet att bli ordförande i IASC. Nu verkar det som om att den allmänna uppfattningen är att den posten är vikt för David Tweedie, ordförande i det brittiska ASB.

Den viktigaste omedelbara uppgiften för Trustees är att utse de 14 personer som skall ingå i IASC. Avsikten är att de skall kunna påbörja sitt arbete den 1 januari. Det är osäkert om det verkligen är möjligt. Det finns många kandidater. Intresset har varit stort att få medverka. Utnämningarna kan därför knappast vara klara förrän en bit in på hösten. Det diskuteras därför att flytta fram datumet för den nya organisationen några månader.

Medlemmarna godkänner den nya konstitutionen

Den formella förutsättningen för att den ändring av konstitutionen som är nödvändig har också klarats av. Vid IFAC-mötet i Edinburgh godkändes förslaget till ändring enhälligt. Det kan framstå som överraskande. Före mötet hördes flera missnöjda röster. Många av de som för närvarande aktivt medverkar i normgivningsarbetet kommer ju att förlora sitt inflytande när det nya IASC börjar fungera. Uppenbarligen insåg dock alla att det inte finns något realistiskt alternativ, precis som fallet var när omröstningen ägde rum i IASC:s styrelse.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...