Innehåll

Balans nr 11 2000

Noteringar: Levitt tänkte inte bli någon lam anka

Arthur Levitt, stridbar ordförande för SEC (Securities and Exchange Commission), USA:s motsvarighet till Finansinspektionen, väntar inte på att en ny president ska bestämma sig om revisorernas oberoende.

Med amerikanskt språkbruk vill han alltså inte vara en ”lame duck” (egentligen en halt anka som brukar få bli lam i svensk översättning). Så brukar man ju kalla en avgående president under tiden fram till den nye presidentens tillträde.

Strax före presidentvalet, som när detta skrivs inte avgjorts, meddelade Levitt nämligen att SEC möjligen var redo att ta ställning till frågan om revisorernas oberoende redan vid ett öppet möte den 15 november.

Det har spekulerats i att kritiken från Levitt mot storbyråernas konsultverksamhet (se bl.a. Balans nr 6–7/2000), inte skulle få stöd av Bush om denne vann valet. Det är ju bl.a. SEC:s inställning som legat bakom storbyråernas beslut att på olika sätt skilja sig från konsultverksamheten.

I uttalandet säger Levitt:

– Jag vet att det finns de som skulle föredra att vi sköt upp den här frågan i ett halvår. Jag respekterar kongressledamöternas och branschföreträdarnas synpunkter, när de menar att SEC borde senarelägga beslutet, men jag tror inte att den förseningen skulle tjäna de amerikanska investerarnas intressen.

Något senare meddelade f.ö. KPMG att en tidigare planerad börsintroduktion av konsultdelen skulle senareläggas p.g.a. den turbulenta marknaden och osäkerheten om presidentvalet.

Fortsättning lär följa.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...