Balans nr 11 2000

Noteringar: IFAC-nyheter på revisionsområdet

Utkast till uttalande om revisionen av internationella affärsbanker

IFAC inbjuder till synpunkter på ett nytt uttalande om revisionen av internationella affärsbanker (”The Audit of International Commercial Banks”). Syftet är att ge stöd till revisorerna och främja en god tillämpning av de internationella revisionsstandarderna ISA vid revisionen av banker. I bilagor till uttalandet ges exempel på typiska internkontrollåtgärder och substansgranskningsåtgärder inom två viktiga verksamhetsområden för en bank: utlåning och finansförvaltning,nyckeltal som vanligen används vid analysen av en banks verksamhet, risker och frågor inom verksamhetsområdena värdepapper, privatbank och ”asset management” typiska varningssignaler om oegentligheter i bankverksamhet.

Utkastet finns på IFAC:s hemsida http://www.ifac.org Svarstiden går ut den 31 januari 2001.

Vägledningar från IT-kommittén

IFAC:s IT-kommitté har gett ut tre vägledningar vars syfte är att peka på nyckelfrågorna när det gäller ledning och styrning av information och kommunikation. Vägledningarnas titlar är: ”Acquiring Information Technology”, ”The Implementation of Information Technology Solutions” och ”IT Delivery and Support”. För ytterligare information om dessa vägledningar se IFAC:s hemsida http://www.ifac.org

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...