Balans nr 11 2000

Finforum: Personaloptioner borde vara en lönekostnad

Normalt har Rolf Rundfelt brukat redogöra för slutsatserna i sin bok ”Tendenser i börsbolagens årsredovisningar” på Finforum. Förra årets bok var dock den sista(?), men professor Rolf Rundfelt fanns ändå på plats och diskuterade årsredovisningar (hade i år ”bara” studerat de 30 företagen med högsta börsvärdet) med dagens moderator Peter Malmqvist, Aragon, som sedan 1997 skriver ”Tendenser i börsbolagens delårsrapporter”.

Rolf Rundfelt började med en gåta: Vad är det egentligen som ingår i inkomst av tjänst och som därmed ingår i företagens underlag för beräkning av sociala avgifter?

– Lön alltså, sa Peter Malmqvist.

– Nja, framförallt undrar jag hur företagen redovisar sina personaloptioner. Man hänvisar i avsaknad av svenska regler till amerikanska och tar upp optionerna som kostnad och därmed behöver man inte betala sociala avgifter. Jag förstår inte hur man kan beteckna det som något annat än lönekostnader.

Carl-Eric Bohlin påpekade här att amerikansk praxis är att även optioner ska ingå i beräkningen när de sociala avgifterna ska kostnadsföras.

Medför utspädning

– Sedan har vi den utspädningseffekt som optionsprogrammen medför, inom exempelvis inom IT-sektorns företag är det ungefär 5 procent, sa Peter Malmqvist. När man ska räkna ut det får man ofta i de svenska årsredovisningarna leta länge efter det totala antalet aktier. Det står ofta i fem punkters mikroskrift längst ner på någon sida.

Redovisningsrådet har givit ut en ny rekommendation om resultat per aktie, RR18. Ett föredöme på denna redovisning är företaget Teligent.

Rolf Rundfelt efterlyste också tydligare upplysningar om vad optionsprogrammen betyder för de anställda.

– Av de företag jag studerat har 24 stycken någon form av personaloptioner. Men informationen i årsredovisningen är sparsam.

Han ville också få information om resultatet resultat både före och efter utspädning.

– Särskilt när resultatet är negativt, påpekade Peter Malmqvist.

Upplysningar om valuta

– Valutainformationen är egentligen inget problem, menade Peter Malmqvist. Men den bit som är viktigast är informationen om löpande valutasäkringar.

Företagen bör visa effekterna på nettoresultatet med uppdelning på rörelsen och finansnettot samt realiserade och orealiserade kurseffekter av flödessäkringar.

– Det är lätt att gå fel i det korta perspektivet när det gäller säkringar, enligt Malmqvist. Information om detta blir dock allt sparsammare, men när det drar ner resultatet är man villig att informera om det. Man skyller på valutan, sa Peter Malmqvist som hade en liten önskan att få vara med när styrelsen får reda på valutans påverkan på resultatet när dollarn är värd 9,80 och euron når bottenrekord.

Av de företag som Rolf Rundfelt studerat hade bara nio angett säkringseffekter i årsredovisningen. Och totalt elva anger ackumulerade kursdifferenser.

– Här är Atlas Copco ett föredöme som faktiskt redovisar ända sedan 1992, vanligast är 1999.

Texter: Bengt Holmquist och Åsa Johansson.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%