Balans nr 12 2000

Redovisningsrådets rekommendationer: FÖRTYDLIGANDE RR 15 Immateriella tillgångar

Balans publicerade i förra numret en sammanfattning av RR15. Här är ett förtydligande angående övergångsreglerna.

Övergångsregler

Rekommendationen Immateriella tillgångar innehåller i punkt 105 en tabell med särskilda övergångsregler. I alla andra fall skall rekommendationen tillämpas retroaktivt såvida det inte är ogenomförbart.

De speciella övergångsreglerna i tabellen i p. 105 fastslår bland annat att tidigare redovisade tillgångar som ej längre uppfyller kraven på att redovisas som tillgång skall, om tillgången förvärvades som ett led i ett företagsförvärv, omföras till goodwill. Beräkning görs då av ackumulerade avskrivningar som om posten hade redovisats som goodwill från början. Om tillgången i stället förvärvats på annat sätt eller upparbetats internt, skall den inte längre redovisas i balansräkningen.

Detta innebär att företag som har aktiverat vissa utgifter av karaktären ”organisationskostnader” eller ”uppstartskostnader” blir tvingade att ta bort dessa från balansräkningen på det sätt RR 5 anvisar.

Enligt RR 5 skall den ackumulerade effekten av ett byte av redovisningsprincip normalt föras direkt mot eget kapital.

Tidigare kostnadsförda belopp som enligt denna rekommendation uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning får inte aktiveras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...