Innehåll

Balans nr 3 2001

Noteringar: FAR om den minskande revisorskåren – Balansen är nog snart återställd

Revisorskåren minskar för fjärde året i rad. Det framgår av den årliga statistik som RN (Revisorsnämnden) presenterar på annan plats i detta nummer av Balans. Det gäller både auktoriserade och godkända revisorer, men det är den senare kategorin som minskat mest.

RN har också i olika sammanhang uttryckt en viss oro för den här utvecklingen.

Vad säger FAR?

– Vi kan konstatera att det för närvarande anställs ganska många nya ute på byråerna, säger generalsekreterare Björn Markland. Man kan man nog hoppas att balansen ska vara återställd relativt snart.

Situationen idag speglar läget i början av 90-talet, då branschen ju tvingades till nedskärningar och försiktighet. Som en följd av det minskade också antalet anställda per auktoriserad revisor ute på byråerna. Det är bl.a. det som nu syns i den aktuella statistiken sju – åtta år senare.

– Det handlar ju officiellt om fem år innan man kan bli auktoriserad, men i praktiken rör det numera sig ofta om något längre tider, påpekar Markland. Det beror bl.a. på de ökade kunskapskontrollerna.

Till det ska naturligtvis också läggas de år det krävs för att ta sin akademiska examen.

Därför är det lätt så att branschen – liksom en del andra områden med långa utbildnings- och kvalifikationstider – kan hamna i otakt med konjunkturerna.

Bengt Holmquist

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%