Innehåll

Balans nr 4 2001

Internationellt: International Accounting Standards Survey 2000 av David Cairns

David Cairns, IASC:s förre generalsekreterare, har genomfört en ny undersökning av hur 165 ledande internationella företag tillämpar IAS. Av pressreleasen framgår att mycket återstår innan IAS framstår som ett fullvärdigt alternativ till us gaap. Cairns skriver:

IASC:s strävanden (att ta fram en uppsättning heltäckande rekommendationer som skall möjliggöra en rättvisande redovisning) undergrävs av brister i tillämpningen från dels företagen, dels de revisorer som granskar efterlevnaden.

Av de 165 företag som täcks av undersökningen anger

  1. 17 stycken att de på en eller flera punkter avviker från en eller flera IAS
  2. 25 stycken att de bara använder IAS som är förenliga med nationell lagstiftning samt
  3. minst 20 stycken att de följer IAS trots att det av beskrivningen av redovisningsprinciperna är uppenbart att så inte är fallet.

Cairns slutsats är alltså att åtminstone en tredjedel av företagen tillämpar vad som ofta kallas för ”IAS light”, en praxis som inte minst EU-kommissionen varnat för och starkt tagit avstånd från.

Ansvaret för den bristande efterlevnaden faller främst på företagen. Cairns menar också att revisorerna måste ta sitt ansvar.

Undersökningen kan beställas via www.cairns.co.uk och den kostar GBP 250.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...