Innehåll

Balans nr 5 2001

Revisionsnyheter: Ny revisionsstandard om oegentligheter (ISA 240)

Vid sitt senaste sammanträde i mars 2001 beslutade IFAC:s internationella revisionskommitté IAPC om en ny revisionsstandard som behandlar oegentligheter (”fraud”). Den nya ISA:n träder i kraft fr.o.m. revisionen av en räkenskapsperiod som slutar den 30 juni 2002 och senare.

Den nya standarden jämfört med nuvarande standard

  1. betonar skillnaden mellan oegentligheter begångna av företagsledningen respektive övriga anställda,
  2. utvecklar diskussionen om oegentlig ekonomisk rapportering,
  3. innefattar vägledning om behovet av att inhämta företagsledningens bedömning av risken för oegentligheter samt
  4. förstärker och klargör beskrivningen av de inneboende begränsningar som finns i en revision när det gäller att upptäcka oegentligheter.

IAPC beslutade också om att gå vidare med fas 2 i projektarbetet med oegentligheter. I huvudsak innebär denna fas att IAPC och den amerikanska standardsättaren ASB i nära samarbete kommer att utvidga den nya standarden med ytterligare grundläggande principer för att tillmötesgå rekommendationerna från amerikanska Public Oversight Board (POB) om särskilda granskningsåtgärder riktade mot oegentligheter. (Om POB och dessa förslag se artikel i Balans nr 10/2000.)

Lars-Gunnar Larsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%