Innehåll

Balans nr 6–7 2001

Kommittéer & lagstiftning: I sammanlagt 17 år har han varit FARs sakkunnige i statliga kommittéer

Sten Lundvall, auktoriserad revisor vid KPMG i Stockholm, skriver här och på följande sidor om sina skiftande erfarenheter av många år som FAR-representant i ett lagstiftningsarbete som handlat om revision, associationsrätt och redovisning.

Som framgår av FARs rapportering i Balans är FAR ett ofta anlitat remissorgan. I vissa fall, främst när det gällt lagstiftningsarbete med anknytning till revision, associationsrätt och redovisning, har FAR erbjudits att delta med sakkunniga i statliga kommittéer. Under nedan angivna perioder har jag på förslag av FAR varit sakkunnig i tre kommittéer, nämligen:

  1. Betalningsansvarskommittén (1985–1987)
  2. Redovisningskommittén (1992–1996)
  3. Aktiebolagskommittén (1990–2001)

Den förstnämnda kommitténs förslag Ansvarsgenombrott m.m. (SOU 1987:59) överlevde inte hela vägen fram till riksdagens bord, mer om detta längre fram.

De två sistnämnda kommittéernas olika betänkanden har synnerligen väl presenterats av kommittéernas sekreterare, Margit Knutsson för Redovisningskommittén och Rolf Skog för Aktiebolagskommittén. Dessa två kommittéers betänkanden har antingen redan lett till lagstiftning eller befinner sig någonstans i lagstiftningsprocessen.

De tre nämnda kommittéerna har haft till uppgift att ta fram underlag för beslut om ny lagstiftning och detta är en av de viktigaste funktionerna för det svenska kommittéväsendet. Låt oss därför se hur kommittéarbetet kommer in i lagstiftningsprocessen.

Sten Lundvall

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%