Balans nr 10 2001

Noteringar: En annan bild av branschen – Revisorerna är friskast!

I augustinumret av tidningen ”Du&jobbet” redovisas en undersökning om s.k. arbetsorsakade besvär.

Det är Statistiska Centralbyrån och Arbetsmiljöverket som genomför sådana studier en gång om året och av årets undersökning framgår att revisor är Sveriges friskaste yrke för både män och kvinnor. För kvinnorna finns även bokförings- och redovisningsassistenter samt redovisningsekonomer med på topplistan.

En intervjuad revisor tror att det beror på att det är ett stimulerande jobb utan någon svår fysisk miljö (”det tyngsta man lyfter är pärmar”). Men han talar även om stress och påpekar att det finns utbrändhet även i denna landets friskaste yrkeskår (se Balans nr 3/2001).

I undersökningen märks den ökade stressen i det svenska arbetslivet. Sedan 1995 har andelen av alla tillfrågade som angivit stress och arbetsrelaterade psykiska påfrestningar i stort sett fördubblats. Stress är vanligt bland arbetsledare, lärare och inom hälso- och sjukvården.

Så här ser topplistorna ut:

Minst besvär, män:

  1. Revisorer
  2. Försäljare i fackhandel
  3. Byggnadsingenjörer
  4. Chefer för särskilda funktioner (t.ex. personal/ekonomichefer)
  5. Säljare

Minst besvär, kvinnor:

  1. Revisorer
  2. Bokförings- och redovisningsassistenter
  3. Dataspecialister
  4. Försäljare i fackhandel
  5. Redovisningsekonomer

Mest besvär har bland männen byggnadsarbetare och bland kvinnor gymnasielärare.

Bengt Holmquist

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%