Innehåll

Balans nr 10 2001

Noteringar: Många aktuella debatter och seminarier i höst

Det blir flera debatter och seminarier som tar upp branschens aktuella frågor i höst. Balans kommer naturligtvis att bevaka dessa för läsarnas räkning.

1. Finforum

Årets Finforum arrangeras den 8 november i Stockholm. Temat är Företagens informationsgivning under året.

Det inledande föredraget hålls av professor Ashwinpaul C. Sondhi och behandlar aktuella trender i börsbolagens informationsgivning i USA.

Sedan talar SCA:s före informationschef Sten Lindholm om de utländska placerarnas krav och FEE-presidenten Göran Tidström om de stora förändringar som är på väg inom internationell redovisningspraxis. Rolf Rundfelt och Peter Malmqvist gör sina traditionella genomgångar av börsbolagens redovisningar respektive delårsrapporter. Och vinnare i tävlingen om Bästa redovisning 2000 utses.

Paneldebatten heter i år Varför prognoser? och de som ska diskutera ”problem och förtjänster, användbarhet och trovärdighet” är Electrolux ekonomichef Johan Bygge, Ericssons informationsansvariga Pia Gideon, analyschef Björn Jansson på Enskilda Securities och auktor. revisor Sigvard Heurlin.

Årets Finforum leds av Peter Malmqvist från Aragon

Anmälningar och upplysningar hos IREV.

2. Juriststämman

Svensk Juriststämma äger rum på Mässan i Älvsjö 13–15 november.

Av stort intresse för revisionsbranschen är naturligtvis det som tidningen ”Advokaten” karakteriserat som årets debatt. Den ska föras mellan representanter för advokaterna och revisionsbyråernas jurister. Titeln lyder:

Kan bara advokater vara oberoende?

Detta aktuella ämne (se även om revisorernas oberoende på sid. 20–32 i detta nummer av Balans) diskuterar advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, advokat Lars Wenne, Olle Widell, Ernst & Young Law och avdelningschef Lars Isacsson KPMG Legal. Debattledare är Erik Blix.

Till juriststämman anmäler man sig hos VJS.

3. FAR-dagen

Årets FAR-dag äger rum den 23 november i Stockholm, alltså inte sista fredagen i november som det brukar vara. Där kan FAR-ledamöter bl.a. ta del av den nya Demoskop-undersökningen om vad ledamöterna tycker om föreningen. I två stora block behandlas också viktiga nyheter: analysmodellen och de nya revisionsstandarderna (RevS).

Bengt Holmquist

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...