Innehåll

Balans nr 10 2001

Europa-frågor: Känn, titta och luta!

De nya eurosedlarna har nu visats upp för omvärlden. Informationen om utformningen av de sju eurosedlarna har varit knapphändig fram till Europeiska Centralbankens (ECB) presskonferens den 30 augusti. Anledningen har varit att man varit rädd för ligor som förfalskar sedlar och man har därför in i det längsta väntat med att berätta om alla säkerhetsdetaljer. Vid introduktionen av de nya sedlarna den 1 januari 2002 är det oerhört viktigt att allmänheten kan lita på att de nya sedlarna är äkta. Sedlarna tillverkas enligt internationella säkerhetsnormer och innehåller sammanlagt 90 säkerhetsdetaljer, bl.a. koppartryck, hologram, vattenmärke, säkerhetstrådar, färgskiftande tryckfärg och pärlemorfärgade band. För att allmänheten ska kunna se skillnad på en falsk och äkta sedel rekommenderar ECB tre enkla prov: KÄNN, TITTA och LUTA.

Vad detta innebär kommer 300 miljoner européer att bli varse under de kommande månaderna i form av informationskampanjer i press och TV inom och utanför eurozonen.

ECB:s chef, Wim Duisenberg, klargjorde under presskonferensen ”Nyckeln till ett lyckat införande av eurosedlarna och mynten den 1 januari 2002 kan sammanfattas med ett enda ord – förtroende. Allmänheten kan vara säker på att eurosedlarna med så många säkerhetsdetaljer är bland de säkraste i världen.

Det är inte bara den gemensamma valutan som kommer att förfalskas. Även valutor som franska franc och andra euroländers valutor lockar bedragare. Syftet är framför allt att växla in de förfalskade nationella valutorna mot euron. Redan under första halvåret i år har exempelvis antalet uppdagade förfalskade tyska sedlar fördubblats jämfört med samma period i fjol. Italien antas idag ha den största mängden falska sedlar i omlopp. För att stoppa bedragarna har den italienska polisen tagit fram en detaljerad plan.

De närmaste månaderna ska 50 miljarder mynt och närmare 15 miljarder eurosedlar flyttas från säkra bankvalv till banker, postkontor, detaljhandeln m.m. Totalt kommer sedlar och mynt till ett värde av 500 miljarder euro att rulla omkring på de europeiska vägarna. Dessutom ska de gamla sedlarna samlas in. Rädslan för att rånarligor ska ta tillfället i akt är stor. I Frankrike ska 30 000 poliser övervaka de franska transporterna, som innehåller ett sammanlagt värde av 980 miljarder sek. Trots extra bevakning så går det inte att skydda sig mot allt. Redan nu har en värdetransport rånats i Tyskland.

Trots att sedlarna nu är kända kommer de inte att finnas tillgängliga förrän den 1 januari. I de flesta länderna kommer sedlarna att distribueras till bankerna fr.o.m. september och till detaljhandeln i december. Dessa har dock blivit uppmanade att inte öppna sedelpaketen förrän vid årsskiftet. Detaljhandeln har kritiserat ECB för att de nya sedlarna blir tillgängliga alltför sent. En tung börda kommer att ligga på detaljhandeln, där en stor del av allmänheten kommer att komma i kontakt med de nya sedlarna och mynten för första gången. En stor finsk livsmedelskedja leder en kampanj för att få tillgång till sedlarna i förväg för träning av personalen, men än så länge har centralbanken vägrat att gå företagen till mötes.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers enhet ”New Europe” med frågor runt Europa, EU och EMU.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...