Innehåll

Balans nr 10 2001

Internationellt: Arbetet med att modernisera EUs redovisningsdirektiv

EU-kommissionens avsikt är att lägga fram ett förslag till hur de 4:e och 7:e EG-direktiven som berör redovisning skall kunna moderniseras före årsskiftet. Moderniseringen är nödvändig för att man skall kunna genomföra beslutet att noterade företag, senast år 2005, skall kunna tillämpa IAS. Det man kan beklaga är att kommissionen anser det nödvändigt att skriva om direktiven. Det är dock ett beslut som fattats. Innebörden är att en rad av de nuvarande bestämmelserna kommer att skrivas om eller kompletteras. Bland annat övervägs följande:

  1. möjlighet att anpassa formaten för resultat- och balansräkningar så att de ansluter till IAS
  2. mer restriktiva förutsättningar för redovisning av avsättningar
  3. tillåtelse att skriva upp värdet av immateriella anläggningstillgångar (i undantagsfall)
  4. möjlighet att redovisa förvaltningsfastigheter och tillgångar inom jord- och skogsbruk till verkligt värde
  5. eliminering av kravet att ett moderföretag måste äga en andel i ett dotterföretag för att ett koncernförhållande skall uppstå.

Någon förändring vad gäller redovisningen av så kallade omvända förvärv är mindre trolig. Kommissionen anser att sådana ryms redan inom den nuvarande skrivningen. Mer överraskande är att kommissionen inte heller anser det nödvändigt att uttryckligen föreskriva att den korridoransats som föreskrivs vid redovisning av pensionsskulder behöver kommenteras. Tidigare har kommissionen hävdat att korridoren inte var förenlig med direktiven, men där har man tydligen, vid närmare eftertanke, kommit fram till att detta var fel.

Rolf Rundfelt

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...