Innehåll

Balans nr 11 2001

Noteringar: Finforum 2001 – Nu kommer etiken i redovisningen

Årets Finforum 8 november, arrangerat av FAR, IREV, Stockholmsbörsen och Sveriges Finansanalytikers Förening, handlade bl. a. om värdet av prognoser och om internationell redovisningspraxis och informationsgivning.

Sten Lindholm, informationschef på SCA i många år, talade om hur utländska investerare resonerar. Frågor om hållbarhet, mänskliga rättigheter, etik och social redovisning kommer starkt i många länder, kanske alldeles särskilt i Storbritannien.

Professor Aschwinpaul C Sondhi utredde de senaste reglerna från FASB och Göran Tidström rapporterade från sina FEE- och EFRAG-horisonter. Rolf Rundfelt talade om den genomgång av årsredovisningar som han gjort tillsammans med Lennart Huldén.

Peter Malmqvist berättade om presentationen av prognoser i delårsrapporteringen, vilket ledde fram till en paneldebatt om varför man ska ha prognoser. Och där varnades för att aktiemarknaden snart riskerar att trasas sönder av månadsrapporter. Vi kan få en ”månadskapitalism”. Många företag i USA lämnar redan mid-quarter updates till sina kvartalsrapporter.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson och Inge Wennberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...