Innehåll

Balans nr 11 2001

Språk & ospråk: Begripliga texter – lyx eller god affär?

Är det lönsamt att satsa tid på att få texter klara och tydliga? Klarspråksivrare talar gärna om effektiva texter, dvs. texter som når både sina mottagare och sitt syfte. På Klarspråksgruppens webbplats (www.justitie.regeringen.se/klarsprak) kan man just nu läsa om en nyutkommen skrift med titeln Writing for Dollars, Writing to Please av juridikprofessorn Joseph Kimble. Kimble visar att den tid som en skribent satsar på att göra sin text tydligare ger vinst. Budskapet går fram bättre samtidigt som läsaren sparar tid.

Kimble refererar undersökningar från förvaltning och näringsliv som går ut på att mäta läshastighet och läsförståelse för två texter med samma innehåll, den ena skriven på ett klart och enkelt sätt. Klart språk gör inte oväntat att läsaren dels förstår mer, dels läser snabbare. Tidsbesparingen för t.ex. officerare i den amerikanska marinen skulle vara värd totalt 635 miljoner kronor om året.

Lättast att mäta språklig effektivitet har förmodligen myndigheter med bred service till medborgarna, t.ex. försäkringskassor och skattemyndigheter. Genom att mäta den tid det tar att besvara medborgarnas frågor i olika ärenden kan man få en uppfattning om lönsamheten i att göra blanketter och informationstexter tydligare.

Kimble har även undersökt attityderna till klarspråk. Han punkterar myten att jurister har en konservativ språksyn. Mer än 80 procent av ett antal domare och jurister som fick bedöma en lagtext skriven i traditionell stil och samma text omskriven enligt klarspråksprinciper föredrog nämligen den klarspråkliga.

Klarspråkspråksprinciperna är inte särskilt märkvärdiga. Det handlar om sunt förnuft och vad som skulle kunna kallas brukstextskribentens gyllene regel: lämna ifrån dig texten i det skick som du som tidspressad läsare skulle vilja ha den. Orientera läsaren, informera i underrubrikerna, sätt punkt i tid, skriv i aktiv form och var konkret!

En färsk rapport från Statskontoret, På väg mot ett bättre myndighetsspråk, mynnar ut i ett handfast diagnosinstrument i form av ett frågeschema för kontroll av hur begriplig en text är. Den skribent som inte kan besvara frågorna på önskvärt sätt uppmanas att arbeta vidare med texten. Statskontoret föreslår att regeringen ska uppmuntra myndigheterna att använda frågeschemat i sin fortsatta språkvård.

Enligt Klarspråksgruppens enkäter behöver arbetet med att främja väl fungerande texter få högre status och prioritet. Begripliga texter betyder bättre service till medborgarna. Men enligt Klarspråksgruppen sparar de också tid och pengar. När blir klarspråk en effektivitetsfaktor att räkna med, inte bara en lyx man kan kosta på sig om det blir tid över?

Janet Gardell är språkkonsult och arbetar bl.a. med olika språkvårdsfrågor. Hon tar gärna emot synpunkter och reaktioner.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...