Innehåll

Balans nr 12 2001

FAR-dagen 2001: Den bredare ledamotsbasen ska skapa mervärde

Föreningen auktoriserade revisorer FAR blev den 1 mars i år FAR – föreningen för revisionsbyråbranschen.

– Vi har haft en utveckling som tydliggjort behovet av en stark branschföreträdare med en bred bas, sa FARs ordförande Mats Fredricson.

Förutom arbetet med nya FAR, där man arbetat fram en stategi och en vision, har FARs styrelse haft en intensivt år med många stora frågor (bl.a. ISA-projektet och den nya revisorslagen med analysmodellen).

– När vi nu har fått ett antal nya kategorier av ledamöter i FAR är det viktigt med en klar strategi. Förutom kraven för de godkända revisorerna är i dag även invalskraven för affärsjurister, skatte- specialister, redovisnings- och corporate finance-specialister klara. Och examensrådet arbetar med ytterligare kategorier.

(På eftermiddagens FAR-stämma valdes de första representanterna för de nya kategorierna in i FARs styrelse, reds anm. Se sid. 42.)

Visionen för nya FAR lyder: ”FAR skall skapa intresse och förståelse för revisionsbyråbranschen samt normer och stöd för ledamöternas yrkesutövning och affärsverksamhet, så att ledamöterna och deras företag kan skapa värden för näringsliv och samhälle.

– Med rätt hantering av den bredare ledamotsbasen kan vi skapa ett mervärde, sa Mats Fredricson och pekade på fler möjligheter för branschen, bl.a. det ökade intresset för ekonomisk information och ”assurance”-tjänster, den internationella harmoniseringen och analysmodellen.

Men Mats Fredricson såg också hot, som den fortsatta prispressen på revisionstjänster.

Han pekade också på olika framgångsfaktorer för FAR, såsom tydliga mål, professionalism (både vad gäller kompetens och engageman), kommunikation och synlighet samt ett engagemang för alla ledamöter oavsett ålder, kön, byråstorlek och geografisk spridning.

Styrelsens mål på kort sikt är bl.a. att positionera nya FAR och öka intresset för branschen och dess tjänster, etablera analysmodellen och skapa en trovärdighet samt utarbeta en särskild strategi för utbildningen. För att underlätta rekryteringen till branschen ska FAR profilera sig. Man man ska också arbeta med lobbying och annan omvärldspåverkan. FARs nuvarande kansli- och kommittéorganisation ska finnas kvar, men man ska arbeta mer i projektform.

För att öka engagemanget hos ledamöterna vill Mats Fredricson skapa lokala nätverk och refererade till den undersökning om FAR som Demoskop har gjort.

– 84 procent av de tillfrågade (totalt 205 stycken) är positiva till nya FAR. Och 90 procent har aldrig varit engagerade i FAR. Där finns en källa att hämta i.

– Det har känts rätt att kalla FAR för ”nya” FAR under det gångna året, men lika naturligt blir det efter denna stämma att lägga bort ”nya” och bara säga FAR, avslutade Mats Fredricson.

Bengt Holmquist och Åsa Johansson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%