Innehåll

Balans nr 3 2002

Noteringar: Efter Enron blev revision intressant också för svenska politiker

Efter Enron har intresset för revisionsfrågor stigit markant. Och då blir naturligtvis även politikerna engagerade, inte minst så här under ett valår.

Ett exempel på det är Kristdemokraternas nya manifest ”Stärkt etik på finansmarknaden”, utformat av den ekonomiskpolitiske talesmannen Mats Odell, riksdagsmannen (och advokaten) Rolf Åbjörnsson och den politiskt sakkunnige Johan Davidson.

Där behandlar man alla möjliga typer av etiska regler. När det gäller revisionen framhåller man först att den är en viktig funktion för att upprätthålla förtroendet innan man sedan pekar på en del utländska skandaler, främst Enron.

Om vår egen finansmarknad skriver de tre författarna att ”av vad som hittills framkommit finns det inga skäl att misstänka att revisionsmissar av samma dignitet även förekommit i Sverige”.

Men blotta misstanken räcker för att skada förtroendet och man föreslår följande åtgärder för Sveriges del:

  1. Vid sidan av revisionsuppdraget bör revisorer inte få ta andra mer lukrativa konsultuppdrag åt en och samma kund. Det skapar intressekonflikter och riskerar att ställa revisorn eller revisionsuppdraget inför etiska dilemman och dubbla lojaliteter.
  2. En och samma revisionsfirma bör inte få revidera ett bolag längre än ett visst antal år i sträck.
  3. Fler omdömen än bara ”underkänt” eller godkänt” (ansvarsfrihet) bör kunna ges i revisionsberättelsens slutsatser. Utrymmet för mer nyanserade omdömen är litet och därför får 99 procent av alla börsbolag högsta betyg.

Punkterna känns alltså igen från den internationella debatten. Men om de kommer att märkas i den svenska valdebatten återstår dock att se.

Medverkande denna månad: Bengt Holmquist, Åsa Johansson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...